Društvene mreže

Društvene mreže
Tehnike oglašavanja koje nude društvene mreže predstavljaju spektar moćnih alatki za unapređenje poslovanja, širenje i jačanje brenda, građenje mreže ciljne grupe i povećanje prodaje. Međutim, ključan faktor za korišćenje maksimalnog potencijala, nije savršeno teorijsko znanje i ogromno praktično iskustvo, već poznavanje psihologije. Ciljna grupa naših klijenata, naši su saradnici prilikom kreiranja i upravljanja kampanjama.

Tehnike oglašavanja koje nude društvene mreže predstavljaju spektar moćnih alatki za unapređenje poslovanja, širenje i jačanje brenda, građenje mreže ciljne grupe i povećanje prodaje. Međutim, ključan faktor za korišćenje maksimalnog potencijala, nije savršeno teorijsko znanje i ogromno praktično iskustvo, već poznavanje psihologije. Ciljna grupa naših klijenata, naši su saradnici prilikom kreiranja i upravljanja kampanjama.

Preporuke

Inovativan, a jednostavan. Brz, a staložen. Mlad, a iskusan. Miloš Mastilović je poslovan čovek sa kojim treba raditi. Click Media, preporuka za stvarni klik u poslovanju, koji je Intersport zaista ostvario kroz saradnju  sa njima.

Posle lošeg iskustva sa prethodnom agencijom, agencija Click Media je, već posle mesec dana saradnje, podigla vidljivost mog projekta za 4 puta. Kako? Ispravan metodloški pristup, dobra priprema, kreativnost, fokusiranost, transparentnost postupka, analiza pristupa i rezultata, saradnja …

Nebojša Kujović Osnivač Investing In Idea

Pouzdan, poslovan, smiren i odgovoran, Miloš Mastilović je čovek od poverenja i za sigurnu preporuku! Click Media i Etnografski institut SANU ostvaruju uspešnu saradnju kroz nove forme naučne vidljivosti.

Pravna lica kao ciljna grupa iziskuju veoma specifičan nastup na internetu. Click Media uvela je e-mail marketing i Google Adwords u našu svakodnevnicu kroz inovativan i efektan pristup.

Tim na koji uvek računamo i na koji možemo da se oslonimo bilo da su standardni poslovi u pitanju ili oni omiljeni “hitno, sad, odmah” zadaci. Sjajna komunikacija i saradnja.

Kolektiv koji predstavlja pravi primer načina komunikacije između agencije i klijenata. Zalaganje, posvećenost i kreativnost Click Media tima uveli su našu saradnju u četvrtu godinu.

Nakon pola godine saradnje razumemo zašto je agencija Click Media potencirala kao cilj kreiranje dugoročne partnerske saradnje. Ažurnost, poštovanje rokova, jedinstvenost, kreativnost i posvećenost projektima.