Inovativan, a jednostavan.

Brz, a staložen.

Mlad, a iskusan.

Miloš Mastilović je poslovan čovek sa kojim treba raditi.

Click Media, preporuka za stvarni klik u poslovanju, koji je Intersport zaista ostvario kroz saradnju  sa njima.